0 Stuk(s): € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

0411 - 68 85 71

Verzenden en retourneren

Geffen Products B.V. verzend zijn producten aan zowel zakelijke als particulieren klanten.

Wij bieden u een ruim assortiment kwaliteit producten welke u 24/7 online kunt bestellen in onze webshop. Wilt u als vaste klant gemakkelijk en snel uw bestelling plaatsen en afronden, maak dan uw eigen persoonlijke account aan.

Mocht u iets missen in onze webshop of vragen hebben over een product neem dan contact op met een van onze medewerkers. Telefonisch zijn wij bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 op 0411-688571 of per mail sales@gp-products.nl

Verzenden:

  • Bij verzendingen binnen Nederland worden onder de €250,00 verzendkosten in rekening gebracht bij bestellingen boven de €250,00 is verzenden gratis!
  • Voor verzenden naar buitenland kunt u contact opnemen met ons voor de actuele verzendkosten. sales@gp-products.nl
  • Online bestellingen buiten Nederland gaan op factuur. Na het afronden van uw bestelling ontvangt u van ons een e-mail hierover.

Retourneren:

Op gp-products.nl staan uitgebreide product omschrijvingen met foto, als een products desondanks niet aan uw verwachtingen voldoet kan dit geretourneerd onder de volgende voorwaarden. 

Voor retourneren hanteren we de volgende voorwaarden:

  • U dient uw retouren eerst aan te melden, niet aangemelde retourontvangsten worden  niet  gercediteerd.         
  • Retourneren kan binnen 8 dagen na order data.
  • Minimale retourwaarde moet ten minste €3,00 zijn.
  • Speciaal voor u bestelde producten kunnen niet retour genomen worden.
  • Beschadigde/verroeste producten evt. verpakking stuk of weg worden niet geaccepteerd.
  • In dit geval zijn de verzendkosten voor de klant.
  • Retouren kunnen alleen in behandeling worden genomen met bijgevoegd retourformulier. 

Verzending & Bezorging

De door Geffen Products B.V. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van koper/opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat en nadat koper/opdrachtgever Geffen Products B.V. schriftelijk heeft laten weten dat hij overschrijding van een bepaalde termijn onredelijk zal achten. Bewijs van de redelijkheid rust op koper/opdrachtgever.

Afhalen bij Geffen Products B.V. is mogelijk op afspraak. 

Privacy & Veiligheid

Geffen Products B.V. zal de door koper/opdrachtgever verstrekte gegevens opnemen in haar bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling is Geffen Products B.V.  bevoegd bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden. Geffen Products B.V.  heeft het recht alle bestellingen te verzenden aan het adres dat de koper/opdrachtgever heeft meegedeeld, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden verzonden.

Tenzij koper/opdrachtgever uitdrukkelijk bij de bestelling heeft aangegeven dat niet te wensen, zullen zijn gegevens ook worden opgenomen in een centraal bestand van  Geffen Products B.V.. De gegevens kunnen worden gebruikt om producten en diensten van  Geffen Products B.V.  af te stemmen op de belangstelling en voorkeur van koper/ opdrachtgever en deze hierover te informeren. De gegevens zullen worden behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Retouren & Vervanging

Koper/opdrachtgever is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de producten of diensten geheel aan de overeenkomst  te  beantwoorden. Indien koper/opdrachtgever van mening is dat niet het geval is, dient hij Geffen Products B.V. binnen 3 dagen na aflevering bij aangetekende brief daarvan in kennis te stellen. Indien koper/opdrachtgever heeft aangetoond dat het product of de dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft  Geffen Products B.V.  het recht om het product of de dienst tegen retournering van het/de oorspronkelijke te vervangen door een nieuw(e) dan wel om het factuurbedrag daarvan aan koper/opdrachtgever te restitueren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.

Indien koper/opdrachtgever jegens  Geffen Products B.V. aanspraak kan maken op garantie dient hij binnen de overeengekomen garantietermijn zijn claim inclusief de eventuele gevolgschade ineens en volledig in te dienen door middel van een aangetekend schrijven.

Indien koper/opdrachtgever het product niet wenst af te nemen heeft hij de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Hij dient daartoe binnen drie dagen, of binnen de eventueel ingevolge vigerende wetgeving dwingendrechtelijk bepaalde langere termijn, aan  Geffen Products B.V. mededeling te doen en het product te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval slechts aanvaard als het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van koper/opdrachtgever.

Betaling, Prijs & Promotie

De vermelde prijzen van aangeboden producten en diensten zijn exclusief btw en exclusief kosten van handeling, verzending en bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper/opdrachtgever vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim.

Indien Geffen Products B.V haar vordering ter incasso uit handen geeft, is koper/opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en bedragen 25% van het totale factuurbedrag incl. BTW, te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht van Geffen Products B.V om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijk kosten te vorderen.

Indien koper/opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is Geffen Products B.V  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en/of van andere, al dan niet daarmee samenhangende overeenkomsten met koper/opdrachtgever op te schorten dan wel te ontbinden.

Indien Geffen Products B.V de prijzen van de aangeboden producten en diensten in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan verhoogt, waartoe Geffen Products B.V  het recht heeft, is koper/opdrachtgever gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Geffen Products B.V.

Orders bekijken

Na het plaatsen van een order wordt er automatisch een mail verzonden met een bevestiging van het ontvangen van uw bestelling en een factuur. Zodra uw bestelling is bevestigd kunt u de status van uw bestelling(en) bekijken onder mijn account

Account informatie

Bij het maken van een account dient de klant persoonlijke informatie in te voeren. Deze informatie zal voor niets anders worden gebruikt dan het verkopen en verzenden van producten via Geffen Products B.V..

Het wijzigen van de account informatie kan via de mijn account

 

Betalingsgegevens Geffen Products BV.

Abn Amro bank

IBAN: NL04 ABNA 0439 1501 40

Kvk: 16080737

 

 

Loading...